”Migrationsverket bedömer Säpos bevisning som stark”

Trafikanalys - en myndighet i framfart

mot moskén i Bærum – samt
När rättsväsendet tar semester blir det

Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system

Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering. Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system.

» Här hittar du hela kunskapsunderlaget.
ett sent missfall. Då fälldes hon
""
Irritation stör januariavtal: ”Nålstick från C och L”

Transporter i förändring 2019

Här ska en polisbil täcka 13 procent av Sveriges yta
Tre av de sex män med

Mattias Viklund blir ny generaldirektör för Trafikanalys

Regeringen utsåg idag Mattias Viklund till ny generaldirektör för Trafikanalys från den 1 oktober. Han kommer närmast från en tjänst som avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

» Läs mer här.

Aktuellt

Lämnade Oxfordshire för svensk satsning

Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete


Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används idag för att beräkna transportarbete för person- och...

Fördjupad måluppföljning - hälsa och livsmiljö


Under 2018 hade Trafikanalys ett särskilt regeringsuppdrag att presentera fördjupade uppföljningar av vissa aspekter av de...

Marknaden för internationella tågbiljetter ska analyseras


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys om möjligheterna att boka...

Forskare ska undersöka smittan i Norge

Ingen Brand Porsche Panamera Gts 1 43 Scale Bil


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som genereras av e-handel.


På gång hos Trafikanalys

utspel. Konflikten mellan Iran på den
Lotsbåt på väg till fartyg
Lämnade Oxfordshire för svensk satsning

Sjötrafik 2019 kvartal 2

årets sex första månader – vilket
Färdtjänstbil
Över 2 000 personer i norska Askøy

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018


Aktuella nyckeltal

När rättsväsendet tar semester blir det
dubbelmordet utanför Köpenhamn var en av
14 miljoner
Mobilabonnemang, 2018
Helene Hellmark Knutsson (S) riktar skarp