Men det finns ljuspunkter i biomörkret

Trafikanalys - en myndighet i framfart

trots våldet är Netflixskräckisen ”Apostle” ingen
Efter 20 års uppehåll gör ”Roseanne”

Kunskapsunderlag om uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system

Digitaliseringen av transportsektorn kommer att medföra en ökad uppkoppling, samverkan och automatisering. Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att ta fram ett trafikslagsövergripande kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system.

» Här hittar du hela kunskapsunderlaget.
”Roma”, av Alfonso Cuarón, är helgens
""
Sönderborrad hjärna, knivstick, tvångsabort, brännmärkning –

Transporter i förändring 2019

Brutalt New York skildras i "The alienist"
”Persbrandt är söt, leker glatt – stor svensk film”

Mattias Viklund blir ny generaldirektör för Trafikanalys

Regeringen utsåg idag Mattias Viklund till ny generaldirektör för Trafikanalys från den 1 oktober. Han kommer närmast från en tjänst som avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

» Läs mer här.

Aktuellt

Ny gratistjänst låter dig se udda guldkorn

Transportarbete i Sverige - om metoderna för att beräkna transportarbete


Den här promemorian innehåller en beskrivning av de metoder som används idag för att beräkna transportarbete för person- och...

Fördjupad måluppföljning - hälsa och livsmiljö


Under 2018 hade Trafikanalys ett särskilt regeringsuppdrag att presentera fördjupade uppföljningar av vissa aspekter av de...

Marknaden för internationella tågbiljetter ska analyseras


Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys om möjligheterna att boka...

När Elena Ferrantes Neapelsvit blir tv-serie

Skalextlic Bash'N Crash Extreme Ford Taurus Robo Racer Large


Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera de transporter som genereras av e-handel.


På gång hos Trafikanalys

i HBO-versionen av Ray Bradburys ”Fahrenheit
Lotsbåt på väg till fartyg
Ny gratistjänst låter dig se udda guldkorn

Sjötrafik 2019 kvartal 2

sitt lyckade liv genom skimrande Instagram-filter
Färdtjänstbil
skildras samma klasskillnader, könsroller och fattigdom

Färdtjänst och riksfärdtjänst 2018


Aktuella nyckeltal

Efter 20 års uppehåll gör ”Roseanne”
Rent komiskt guld – se succéfilmen redan i dag
14 miljoner
Mobilabonnemang, 2018
HBO-succén ”Westworld” är tillbaka. I den

andra säsongen fortsätter robotarnas våldsamma kamp
komedier får inte svensk biopremiär. Anna

Senast publicerade statistiken Från alla våra statistikområden  

Melissa, Doug Plush Giraff, preägt 4 Feet 5